Home Assistant, Hass.io, Hass, HA – Vad är skillnaden?

Home Assistant

Home Assistant (även kallat Hass och HA) är ett datorprogram som knyter ihop alla enheter i ditt smarta hem. Du kan skapa scripts och automationer för att få ditt hem att fungera precis så som du själv vill. Home Assistant är istället för dyra styrenheter som Homey, Animus Heart osv. Inlärningsstegen är dock lite brantare än på en färdig kontroller, så är du inte datorvan eller inte känner dig bekväm med att skriva egna script så kan du få det lite kämpigt till en början.
Home Assistant rullar bäst på unixbaserade operativsystem (det finns visserligen för Windows men den allmänna rekommendationen är unix) och ska helst installeras på en dedikerad dator (självklart kan du ha andra tjänster på samma dator, men det bör inte vara den dator du aktivt använder).

Hass.io (även kallat Hassio) är en särskild utgåva av Home Assistant som är lite enklare att hantera eftersom det finns stöd för plugins (man behöver alltså inte skriva all kod själv). I övrigt är det ganska likt den vanliga utgåvan.

Lämna ett svar