Några enkla grunder i Unix

Unix
Flera av guiderna kräver att du gör en del, för de allra flesta, ganska krångliga kommandon. Här har jag försökt att göra det svåra enkelt. Saknar du något? Lämna en kommentar längst ner!

Enklare kommandon

Blädda till en särskild katalog

user@host:~$ cd sökväg/till/önskad/katalog

Visa kataloginnehåll

user@host:~$ ls

Visa nätverksinställningarna

Motsvarigheten till windowsvärldens ipconfig

user@host:~$ ifconfig

Starta om datorn

user@host:~$ restart

Stänga av datorn

user@host:~$ sudo shutdown -h now

Förhöjda privilegier (root)

För att utföra åtgärder som kräver förhöjda privilegier (motsvarigheten till Windowsvärldens ”Kör som administratör”) kan du göra på två sätt:

user@host:~$ sudo -s

Detta gör så att alla efterföljande kommandon körs som rootanvändaren, du ser detta på att användarnamnet ändras till root:

root@host:~# 

För att avbryta rootläget kan du antingen skriva exit eller trycka Ctrl + D

user@host:~$ sudo -s
[sudo] password for user:
root@host:~# exit
exit
user@host:~$

Den andra metoden är att inleda det aktuella kommandot med sudo:

user@host:~$ sudo [SOME ROOT-ENABLED COMMAND]

Denna metod är alltså klart enklare de gånger du bara ska köra ett enstaka kommando.

Filredigerare / Textredigerare

I Windows är vi vana att kunna redigera filer med Notepad / Anteckningar, i Unix ser det lite annorlunda ut. Här finns ett antal textredigerare att välja mellan, de vanligaste är VIM och nano. Jag har uteslutande använt VIM och det är den jag kommer gå igenom.

Öppna en fil

För att öppna den fiktiva filen ”/path/to/file/filename.ext” i VIM skriver du

user@host:~$ vim /path/to/file/filename.ext

Redigera en fil

VIM öppnar filer i ”kommandoläge”, i detta läge kan du bläddra igenom filen men du kan inte göra några förändringar.
Genom att trycka på i-tangenten växlar du till ”Insertläget” och kan skriva och redigera filen. När du är klar avslutar du ”Insertläget” genom att trycka på Esc.

Spara

Spara filen genom att vara i ”kommandoläge” och skriva :w (för write) följt av Enter

Avsluta VIM

Avsluta VIM genom att vara i ”kommandoläge” och skriva :q (för quit) följt av Enter. (Om du gjort förändringar i filen och vill avsluta utan att spara dessa skriver du :q! följt av Enter)

Lämna ett svar